The CardZ วางจำหน่ายการ์ดสะสมบาสเกตบอล NBA Top Class 2023-24 พร้อมโอกาสพบการ์ดลายเซ็น

The CardZ วางจำหน่ายการ์ดสะสมบาสเกตบอล NBA Top Class 2023-24 พร้อมโอกาสพบการ์ดลายเซ็น

The CardZ วางจำหน่ายการ์ดสะสมบาสเกตบอล NBA Top Class 2023-24 ซึ่งเป็นการ์ดบาสเกตบอล NBA ชุดแรกในซีรีส์ของ Top Class ที่จัดพิมพ์บนการ์ดขนาดหนา และมีโอกาสพบการ์ดลายเซ็นด้วย