ชี้แจงกฎการเล่นการ์ดเกมโปเกมอน โดย “Prof.E” Certified Professor (Tournament Organizer Level : Basic, PTCG Judge Level : Basic)

การโจมตี แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนง่ายๆ ได้ดังนี้

 1. ประกาศโจมตีโดยการเลือกท่าและเช็คพลังงานที่จำเป็นในการใช้ท่าโจมตีนั้น
 2. ทำแดเมจรวมไปถึงการเช็ค ‘จุดอ่อน’ และ ‘ความต้านทาน’
 3. วางเม็ดแดเมจบนตัวโปเกมอนที่โดนโจมตี 1 เม็ด ต่อ 10 แดเมจ และเช็คสภาพว่ามีโปเกมอนตัวไหนหมดสภาพหรือไม่
 4. จบเทิร์น

แต่เนื่องจากมีคำถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับการโจมตี ผมจึงขออธิบายเพิ่มเติมไว้ตรงนี้.. ซึ่งอาจจะทำให้ งง ยิ่งกว่าเดิม 555

ลำดับที่เกิดขึ้นในการโจมตี (Attacks are resolved in the following order)

 1. การโจมตี (Attack)
  1.1 ประกาศโจมตีโดยการเลือกท่าโจมตี
  1.2 เช็คพลังงานที่จำเป็นในการใช้ท่าโจมตีนั้น
  1.3 (ถ้าระบุว่าเลือกได้) เลือกเป้าหมาย
  1.4 (ถ้าระบุให้ทำ) ทำเอฟเฟคที่ท่าโจมตีสั่งให้ทำ เช่น โยนเหรียญ, ทิ้งการ์ดพลังงาน
  1.5 เช็คสภาวะทุกอย่างเพื่อกันการผิดพลาดอีกครั้งหนึ่ง
  1.6 ทำการโจมตี โดยทำแดเมจก่อนเสมอ แล้วจึงทำเอฟเฟคอื่นๆ (ถ้ามี)
 2. การคำนวณแดเมจของท่าโจมตี (Figuring out the amount of damage)
  2.1 ใช้แดเมจพื้นฐานเป็นตัวตั้ง (แดเมจพื้นฐานคือ ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังชื่อของท่าโจมตีแต่ละท่า)
  2.2 คิดเอฟเฟคของโปเกมอนที่ทำการโจมตี เช่น ความสามารถของโปเกมอน
  2.3 คิดเอฟเฟคของการ์ดเทรนเนอร์ และ/หรือ การ์ดพลังงาน ที่เกิดก่อนการเช็ค ‘จุดอ่อน’ และ ‘ความต้านทาน’
  2.4 เช็ค ‘จุดอ่อน’
  2.5 เช็ค ‘ความต้านทาน’
  2.6 คิดเอฟเฟคของการ์ดเทรนเนอร์ และ/หรือ การ์ดพลังงาน ที่เกิดหลังการเช็ค ‘จุดอ่อน’ และ ‘ความต้านทาน’
  2.7 คิดเอฟเฟคของโปเกมอนที่ถูกโจมตี เช่น ความสามารถของโปเกมอน / ผลจากท่าโจมตีก่อนหน้า
  2.8 วางตัวนับแดเมจ 1 ตัว : 10 แดเมจ ที่ทำได้บนตัวโปกมอนที่ถูกโจมตี
  2.9 ทำสถานะผิดปกติกับโปเกมอนที่ถูกโจมตี เช่น ทำให้หลับ / ทำให้ติดพิษ
  2.10 ทำเอฟเฟคอย่างอื่นที่ยังเหลือกับโปเกมอนที่ถูกโจมตี เช่น บังคับทิ้งการ์ดพลังงาน
 3. เช็คสภาพ หากมีโปเกมอนตัวไหนที่มีตัวนับแดเมจวางบนตัว ‘เท่ากับ’ หรือ ‘มากกว่า’ ค่า HP สูงสุด โปเกมอนตัวนั้นจะถือว่า ‘หมดสภาพ’
 4. จบเทิร์น

*** หมายเหตุ ***

 • ไม่ใช่ทุกท่าโจมตีที่ต้องเช็ค หรือ ทำครบทุกลำดับขั้น
 • (แม้จะไม่ใช่ทุกกรณี แต่ก็เป็นส่วนมาก) เอฟเฟคที่ทำการเพิ่มแดเมจจะทำการคิดก่อนการเช็ค ‘จุดอ่อน’ และ ‘ความต้านทาน’ เสมอ
 • (และแม้จะไม่ใช่ทุกกรณี แต่ก็เป็นส่วนมาก) เอฟเฟคที่ทำการลดแดเมจจะทำการคิดหลังการเช็ค ‘จุดอ่อน’ และ ‘ความต้านทาน’ เสมอ

Ruling : Feb 13th, 2019

Categories: PokemonPokemon TCG Rules