ผู้เข้าแข่งขันการ์ดเกมโปเกมอนในรายการ “Pokémon TCG Thailand Championship 2019” ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จะมีทั้งสิ้นจำนวน 512 คน โดยจะได้มาจากการคัดเลือกโดยวิธีการต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ดังต่อไปนี้

 • การคัดเลือกผ่านร้านการ์ดเกมและบอร์ดเกมในระบบ Pokémon TCG Gym Battle 182 รอบการแข่งขัน
 • การคัดเลือกผ่านการแข่งขัน Pokémon Town League จากสิทธิเข้าแข่งขันที่เหลืออยู่ในเดือนพฤศจิกายน

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าแข่งขัน Pokemon TCG Thailand Championship 2019

รายชื่อสนามแข่งขัน Pokemon TCG Gym Battle เพื่อชิงสิทธิเข้าแข่งขัน Pokemon TCG Thailand Championship 2019

และคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่มีลำดับการแข่งขันสูงที่สุดจำนวน 60 คน ผ่านเข้ารอบในวันถัดไป โดยรวมกับผู้ที่ได้อันดับ 1-4 ในการแข่งขัน Pokémon TCG Town League ครั้งที่ 1 อีก 4 คน รวมเป็น 64 คน ในการแข่งขันวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เงื่อนไขในการจัดการแข่งขัน

 • ร้านค้าต้องมีผู้เข้าแข่งขัน Pokémon TCG Gym Battle ในแต่ละรอบอย่างต่ำ 8 คน และสูงสุดในแต่ละรอบ 32 คนในแต่ละรอบการแข่งขัน
 • ต้องใช้การ์ดเกมโปเกมอนภาษาไทยในการแข่งขันเท่านั้น
 • ทุก 8 คน จะมีผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับสิทธิผ่านเข้ารอบ 1 คน โดยหากมีจำนวนเศษของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละครั้งมากกว่า 4 คน จะได้รับโควต้าการแข่งขันเพิ่มอีก 1 คน
จำนวนผู้เข้าแข่งขัน จำนวนผู้ได้รับสิทธิ
8 คน 1 คน
12 คน 1 คน
13 คน 2 คน
16 คน 2 คน
24 คน 3 คน
30 คน 4 คน
32 คน 4 คน
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับสิทธิเข้าแข่งขัน Pokémon TCG Thailand Championship 2019 จากการแข่งขัน Pokémon TCG Gym Battle จะได้รับสิทธิ Bye 1 รอบการแข่งขัน ในรอบ 512 คน
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับสิทธิเข้าแข่งขัน Pokémon TCG Thailand Championship 2019 แต่ละคนจะได้รับสิทธิเพียงสิทธิเดียว ไม่ว่าจะเป็นการได้สิทธิในกรณีใด ๆ หรือการลงแข่งขัน Pokémon TCG Gym Battle กี่ครั้งก็ตาม และหากผู้เล่นคนนั้นได้ลงเล่น Pokémon TCG Gym Battle และได้รางวัลเป็นสิทธิเข้าแข่งขัน Pokémon TCG Thailand Championship 2019 สิทธินั้นจะถูกเลื่อนตามโควต้าของการแข่ง และมอบสิทธิให้ผู้ที่มีอันดับถัดไป โดยดูจากอันดับที่ 1-4 ในการแข่งขันนั้น ๆ และผู้แข่งขันที่มีอันดับในรอบ Swiss Round ที่สูงที่สุดตามลำดับ

รูปแบบการแข่งขัน Pokémon TCG Gym Battle

 • จัดการแข่งขันในระบบ Swiss Round แบบชนะ 2 ใน 3 ครั้งในแต่ละรอบ โดยกำหนดรอบของการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตามจำนวนผู้เข้าแข่งขันที่เหมาะสมตั้งแต่ 3 รอบขึ้นไป และให้นำผู้เข้าแข่งขันที่มีผลการแข่งขันในลำดับที่ 1-4 หลังจากแข่งขันในระบบ Swiss Round เสร็จสิ้น ทำการแข่งขันประกบคู่ โดยนำลำดับที่ 1 พบกับลำดับที่ 4 และลำดับที่ 2 พบกับลำดับที่ 3 ผู้ที่แพ้จะพบกับผู้ที่แพ้เพื่อชิงอันดับที่ 3 และ 4 และผู้ที่ชนะจะพบกับผู้ที่ชนะ เพื่อแข่งขันชิงอันดับที่ 1 และ 2 โดยทั้งหมดแข่งขันแบบชนะ 2 ใน 3 ครั้ง

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันการ์ดเกมโปเกมอน Pokémon TCG Gym Battle

 • สิทธิเข้าแข่งขัน Pokémon TCG Thailand Championship 2019 ตามจำนวนและเงื่อนไขที่ระบุไว้
 • หากมีผู้เข้าแข่งขันในแต่ละครั้งตั้งแต่ 24 คนขึ้นไป ผู้ที่ได้อันดับที่ 1 ในการแข่งขันครั้งนั้นจะได้รับแผ่นรองเล่นการ์ดเกมโปเกมอนลายพิเศษ Pokémon TCG Gym Battle
 • ซองการ์ดเสริม การ์ดเกมโปเกมอนภาษาไทย
อันดับที่ ผู้เข้าแข่งขัน 8 คนขึ้นไป ผู้เข้าแข่งขัน 16 คนขึ้นไป
อันดับที่ 1 4 ซอง 6 ซอง
อันดับที่ 2 2 ซอง 4 ซอง
อันดับที่ 3 ไม่ได้รับ 2 ซอง
 • การ์ดโปรโมชั่น โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • อันดับที่ 1 – รับการ์ดโปรโมชั่นหมายเลข 010 จูไคน, 015 เด็นจูโมคุ, 017 เนครอสมา, 018 อาโกโยง GX, 019 อัลตร้าเนครอสมา GX รวมทั้งสิ้น 5 ใบ
  • อันดับที่ 2 – รับการ์ดโปรโมชั่นหมายเลข 011 ลิเฟีย GX, 013 กราเซีย GX, 029 บันทึกแห่งหอเกียรติยศ รวมทั้งสิ้น 3 ใบ
  • อันดับที่ 3 – รับการ์ดโปรโมชั่นแบบสุ่มจากหมายเลข 021 พลังไฟฟ้า, 023 บีสต์ริง, 027 ผู้ตัดสิน, 028 ชิโรนะ โดยแบ่งกับผู้ชนะอันดับที่ 4 รวมทั้งสิ้น 3 ใบ
  • อันดับที่ 4 – รับการ์ดโปรโมชั่นแบบสุ่มจากหมายเลข 021 พลังไฟฟ้า, 023 บีสต์ริง, 027 ผู้ตัดสิน, 028 ชิโรนะ โดยแบ่งกับผู้ชนะอันดับที่ 3 รวมทั้งสิ้น 1 ใบ
  • Lucky Draw – ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะมีสิทธิในการสุ่มรับรางวัลการ์ดโปรโมชั่นหมายเลข 012 ยาดง, 016 คาลามาเนโร, 024 สเก็ตบอร์ดหลบหนี, 025 คุณหนู คนละ 1 ใบ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน รวม 4 รางวัล
  • ผู้ที่เข้าแข่งขันการ์ดเกมโปเกมอน Pokémon TCG Gym Battle ทุกคน จะมีสิทธิในการสุ่มรับรางวัลการ์ดโปรโมชั่นหมายเลข 014 ลุคซิโอ, 020 เอเนโคโรโระ, 022 สมุดบันทึกเพื่อน, 026 นักท่องเที่ยว คนละ 1 ใบ
Categories: Pokemon