How to play : การ์ดเกม Omegalord

การ์ดเกมโอเมก้าลอร์ด (Omegalord) เป็นการ์ดเกมไทยที่ผสมผสานการเล่นระหว่างการ์ดเกมและการวางแผนและเคลื่อนการ์ดแบบหมากรุก ผลิตโดย Horizon Empire วางจำหน่ายตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 – 2004 โดยผลิตชุดเริ่มต้นการเล่นและชุดการ์ดเสริมออกมาทั้งสิ้น 2 ชุด ได้แก่ Immortal และ Eden Realm

omegalord precon lightning How to play : การ์ดเกม Omegalord

[The CardZ Shop] สั่งซื้อการ์ดเกม Omegalord ทั้งชุดเริ่มต้นการเล่นและการ์ดเสริมแบบยกกล่องได้ที่นี่

วิธีการเล่นการ์ดเกมโอเมก้าลอร์ด

ผู้เล่นต้องจัดเตรียมการ์ด 60 ใบพร้อมสนามที่ใช้ในการเล่นขนาด 6 X 7 ช่องพร้อมตำแหน่งปราสาท (Castle) ซึ่งผู้ที่สามารถยึดปราสาทของฝ่ายตรงข้ามโดยใช้ Unit ของตนเองได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ โดยสนามจะมีรูปแบบและพื้นที่ดังต่อไปนี้

omegalord card game map How to play : การ์ดเกม Omegalord

Castle : เป็นตำแหน่งของปราสาทฝ่ายเราที่ต้องรักษาจากการยึดของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ มิเช่นนั้นจะจบเกมทันที
Boundary : เป็นเขตแดนของฝ่ายตนเอง แสดงเป็นพื้นที่สีน้ำตาลเข้ม โดยสามารถเริ่มลง Unit Card หรือสร้าง Base และ Trap Card ได้ในตำแหน่งทั้ง 11 ช่องของฝ่ายตนเอง โดยไม่สามารถเริ่มวาง Unit Card นอกตำแหน่ง Boundary ได้ ยกเว้นมีความสามารถบนการ์ดที่เริ่่มวางในตำแหน่งอื่นใดได้ แต่สามารถสร้าง Base Card หรือ Trap Card โดยใช้ Unit ที่ตนเองควบคุมได้ตามเงื่อนไขในช่วงที่ Unit ต่อสู้และสร้าง Cons
Out of Bound : เป็นพื้นที่ส่วนที่เหลือนอกเหนือจากพื้นที่ของทั้งสองฝ่าย รวม 18 ช่อง

การ์ดเกม Omegalord จะต้องจัดเด็คโดยผสมผสานการ์ดทรัพยากรกับการ์ดต่าง ๆ จำนวนไม่ต่ำกว่า 60 ใบ โดยมีรูปแบบของการ์ดดังต่อไปนี้

omegalord supply card How to play : การ์ดเกม Omegalord

Supply Card : ใช้เป็นทรัพยากรในการร่ายการ์ดลงมาในเขตแดนของตนเอง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ทอง (G) และ Magic Crystal โดยการ์ดที่ร่ายลงมาแต่ละใบอาจใช้การ์ด Supply เพียงประเภทเดียวหรือทั้ง 2 ประเภทเพื่อให้ลงมาหรือการ์ด Base และ Trap ทำงานก็ได้

omegalord unit card How to play : การ์ดเกม Omegalord
Unit Card : เป็นการ์ดมอนสเตอร์หรือหน่วยรบที่ใช้ในการต่อสู้ โดยมีพลัง 5 ค่า ได้แก่ พลังชีวิตของตัวการ์ด (HP) พลังป้องกัน (DF) พลังโจมตี (AP) ค่ารัศมีการโจมตี (RA) และค่าการเคลื่อนที่ของยูนิต (MV) และมีความสามารถต่าง ๆ ที่ระบุแตกต่างกันบนการ์ด โดยผู้เล่นสามารถลง Unit Card ได้ในตาของตนเอง และยังไม่สามารถสั่งโจมตีหรือเคลื่อนที่ใด ๆ ได้ทันที ผู้เล่นจำเป็นต้องรอให้กลับมาในตาของตนเองอีกครั้งจึงสามารถสั่งการต่อได้ ยกเว้นมีการกำหนดความสามารถการ์ดเป็นอย่างอื่น

ค่า RA และ MV ของการ์ดทุกใบ ทุกประเภทมีกลไกการทำงานบนสนามดังต่อไปนี้

omegalord card ra mv pattern How to play : การ์ดเกม Omegalord

omegalord item card How to play : การ์ดเกม Omegalord

Item Card : เป็นการ์ดที่สามารถติดตั้งบนการ์ดใบอื่นที่อยู่ในสนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นของเราหรือขัดขวางฝ่ายตรงข้าม ขึ้นอยู่กับความสามารถที่ระบุในการ์ด โดยอยู่ในสนามได้ตลอดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายหรือถูกทำลาย หรือ Unit ที่ติดการ์ด Item หายไป และใช้ได้ในตาของเราเท่านั้นด้วยการจ่ายค่าร่ายตามที่ระบุบนการ์ด

omegalord magic card How to play : การ์ดเกม Omegalord
Magic Card : เป็นการ์ดเวทมนตร์ที่สามารถใช้ได้ทั้งตาของเราและฝ่ายตรงข้ามที่จะส่งผลใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในการ์ดภายหลังการจ่ายค่าร่ายเรียบร้อย โดยหากมีการลง Magic Card มากกว่า 1 ใบในแต่ละครั้ง จะเรียงลำดับการพิจารณาจากการลงก่อนหลัง การ์ดที่ลงหลังสุดให้พิจารณาการเกิดผลก่อน และหากใช้ Magic ซ้อนการ์ด Item ให้นำการ์ด Item พิจารณาการเกิดผลหลังสุดเสมอ

omegalord base card How to play : การ์ดเกม Omegalord
Base Card : เป็นสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่อยู่บนสนามถาวรจนกว่าจะถูกทำลายด้วยความสามารถใด ๆ หรือ Unit ของฝ่ายตรงกันข้ามอยู่บนช่องเดียวกับ Base Card ของฝ่ายตนเองภายหลังจากการเคลื่อนที่ สามารถใช้ได้ในตาของเราเท่านั้นด้วยการจ่ายค่าร่ายตามที่กำหนดและมีความสามารถตามที่ระบุไว้บนการ์ด

omegalord trap card How to play : การ์ดเกม Omegalord
Trap Card : เป็นการ์ดกับดักที่จะต้องคว่ำหน้าลงเมื่อสั่งการ์ดลงมา โดยอาจเป็นกับดักจริงหรือกับดักเทียมเพื่อหวังผลในการเล่นก็ได้ โดยยังไม่ต้องจ่ายค่าร่ายการ์ดเมื่อลงมา แต่จะต้องจ่ายค่าร่ายเพื่อให้การ์ด Trap ทำงาน หากผู้เล่นที่วางกับดักไม่มีทรัพยากรมากพอ จะถือว่ากับดักทำงานล้มเหลว (Trap Failure) โดยการ์ดกับดักจะยังไม่ทำงานจนกว่าจะถึง Pre Phase ของฝ่ายตรงข้าม และหาก Unit ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาในระยะ 1 ช่อง (RA1) ผู้เล่นสามารถบังคับให้ Trap ทำงานทันที หากผู้เล่นที่วาง Trap ละเลยการสั่งให้ทำงาน จะต้องถูกปรับโทษใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในการแข่งขัน

ขั้นตอนการเล่นการ์ดเกม Omegalord

เมื่อผู้เล่นทำการสับเด็คของตนเองและเลือกว่าใครจะเป็นผู้เล่นก่อนแล้ว ให้ผู้เล่นจั่วการ์ดคนละ 7 ใบ โดยผู้เล่นคนแรกยังไม่ต้องจั่วการ์ดในตาแรก จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนตามลำดับดังต่อไปนี้

 • Resupply Phase : ผู้เล่นนำทรัพยากรของตนเองทั้งหมดกลับเข้าปราสาท (Castle) โดยไม่สามารถใช้ Magic หรือ Ability ใด ๆ ในขั้นตอนนี้
 • Pre Phase : ผู้เล่นจะต้องได้รับ Effect จากการ์ดใด ๆ ที่มีผลก่อนการเล่นเกมในตาตนเอง โดยจะคำนวณผลที่ได้รับก่อน จากนั้นผู้เล่นสามารถใช้ Magic และ Ability ใด ๆ ที่จะมีผลก่อนการเริ่มตาได้ทั้งสองฝ่าย
 • Main Phase : ผู้เล่นในตานั้น ๆ สามารถสร้างและร่ายเวทมนตร์และความสามารถใด ๆ ได้ทุกสิ่ง โดยฝ่ายตรงข้ามสามารถร่ายได้เพียง Magic และ Ability เท่านั้น จากนั้นผู้เล่นตานั้น ๆ จึงควบคุม Unit เข้ามาใน Combat Step ของ Unit แต่ละตัว โดยเริ่มขั้นตอนตั้งแต่ ใช้ความสามารถ > เคลื่อนที่และคำนวณการโดนกับดัก > ใช้ความสามารถอีกครั้งหากยังไม่ได้ใช้ในครั้งแรก > สร้าง Base หรือโจมตี Unit ฝ่ายตรงข้าม > คำนวณและใช้ความสามารถเมื่อจบการเล่นของ Unit นั้น ๆ ซึ่งผู้เล่นสามารถควบคุมการเล่นได้ทีละ 1 Unit เท่านั้น แม้จะมี Unit ของตนเองในสนามมากกว่า 1 ตัวก็ตาม
 • After Combat Step : ผู้เล่นสามารถสร้างทุกสิ่งเพิ่มไ้ด้ ตราบใดที่ยังมีทรัพยากรเหลืออยู่ โดยฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้ได้แค่ Magic และ Ability เท่านั้น
 • End Phase : ผู้เล่นที่มีการ์ดเกิน 7 ใบในมือจะต้องทิ้งการ์ดให้เหลือเพียง 7 ใบ จากนั้นผู้เล่นทุกคนสามารถใช้ Magic และ Ability ได้ และคำนวณผลกระทบต่าง ๆ ที่มีจากการ์ดบนสนามเมื่อจบเทิร์น จากนั้นให้ผู้เล่นตาถัดไปเล่นในลำดับเดียวกัน และเล่นจนกว่าจะมีผู้ใดยึดปราสาทของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือการ์ดในเด็คของใครหมดก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ไป

เมื่อผู้เล่นโจมตี หาก Unit ฝ่ายตรงข้ามมีพลังตั้งรับน้อยกว่าหรือเท่ากัน Unit ฝ่ายตรงข้ามจะแพ้และต้องลงสุสานทันที และห้ามผู้เล่นวาง Unit ทับซ้อนกันเองในตำแหน่งใด ๆ  สามารถวาง Base Card ได้เพียงใบเดียวต่อตำแหน่ง ไม่สามารถติดไอเท็มชื่อเดียวกันซ้ำกัน และหากมี Trap Card มากกว่า 1 ใบในสนามและ Unit ฝ่ายตรงข้ามเข้าพื้นที่ที่ Trap ทำงาน Trap จะทำงานพร้อมกันทุกใบ

การ์ดเกม Pokemon XY ออกชุดสะสม แถมหุ่นโปเกมอนและชุดใหญ่จัดเต็ม

The Pokemon Company ผู้ผลิตการ์ดเกมโปเกมอน ประกาศการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์การ์ดเกมในภาค Pokemon XY เพิ่มเติม โดยเป็นชุดสำหรับนักสะสม Pokemon TCG: XY (Xerneas or Yveltal) Collection และชุดการ์ดใหญ่สำหรับการจัดเด็คเพื่อแฟนโปเกมอนตัวจริง Pokemon TCG: XY Elite Trainer Box

Pokemon XY card game collection การ์ดเกม Pokemon XY ออกชุดสะสม แถมหุ่นโปเกมอนและชุดใหญ่จัดเต็ม

ชุดการ์ดเกม Pokemon XY สำหรับนักสะสม Pokemon TCG: XY (Xerneas or Yveltal) Collection จะประกอบไปด้วยหุ่นโปเกมอนตัวหลักของภาค Xerneas หรือ Yveltal ตามสี ซองการ์ดเสริม 4 ซอง และโปรโมชั่นการ์ด Xerneas หรือ Yveltal ตามสีที่ซื้อ โดยจะวางจำหน่ายในราคาชุดละ 19.99 ดอลล่าร์สหรัฐ และเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์

Pokemon Trainer Box XY การ์ดเกม Pokemon XY ออกชุดสะสม แถมหุ่นโปเกมอนและชุดใหญ่จัดเต็ม

ชุดการ์ด Pokemon XY ชุดใหญ่ Pokemon TCG: XY Elite Trainer Box สำหรับการจัดเด็คและสะสม ประกอบไปด้วยซองการ์ดเสริมของชุด XY 8 ซอง การ์ดพลัีง 45 ใบรวมการ์ดธาตุ Fairy ธาตุใหม่ในภาค XY แ่ผ่นอคริลิกคั่นการ์ด 2 ใบ ลูกเต๋านับความเสียหาย 6 ลูก เหรียญเสี่ยงทายที่ใช้ในการแข่งขันจริงได้ ตัวคั่นการ์ดธรรมดา 4 ใบ คู่มือการเล่นและกล่องสำหรับนักสะสม ทั้งชุดจำหน่ายในราคาชุดละ 39.99 ดอลล่าร์สหรัฐ และจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่จะเริ่มวางจำหน่ายซองการ์ดเสริมของการ์ดเกม Pokemon XY อีกด้วย

ที่มา : icv2

Weiss Schwarz เตรียมออกการ์ดชุด Sword Art Online 2 25 เมษายนนี้

Bushiroad ผู้ผลิตการ์ดเกม Weiss Schwarz ประกาศกำหนดการวางจำหน่ายการ์ดเกมชุด Sword Art Online Vol. 2 ซึ่งเป็นอนิเมชื่อดังภาคต่อ โดยจะมีการ์ดทั้งสิ้น 80 แบบ มีการ์ดหายาก 5 ระดับ และมีการ์ดทองให้ลุ้นเพื่อชิงการ์ดพร้อมลายเซ็นของนักพากย์การ์ตูนทั้ง 6 คน 1 ซองบรรจุการ์ด 8 ใบ 1 กล่องบรรจุการ์ด 20 ซอง และแถมการ์ดโปรโมขั่น 3 ใบจากที่ผลิตทั้งสิ้น 6 แบบ และมีกล่องใส่เด็คแบบพับได้ให้ 8 กล่องจาก 1 ลัง (16 กล่อง) เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนนี้เป็นต้นไป

weiss schwarz sword art online Weiss Schwarz เตรียมออกการ์ดชุด Sword Art Online 2 25 เมษายนนี้

หนังสือการ์ตูน Cardfight! Vanguard ภาษาไทยเล่ม 2 วางจำหน่าย 8 มกราคมนี้

DEXPress ผู้จัดพิมพ์หนังสือการ์ตูนการ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาคภาษาไทย เตรียมวางจำหน่ายการ์ตูนเล่มที่ 2 โดยแถมการ์ด CEO อามาเทราสึแบบฟอยล์ เฉพาะการจัดพิมพ์ครั้งแรกเท่านั้น โดยจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 8 มกราคมนี้เป็นต้นไปในราคาเล่มละ 80 บาท

dexpress cardfight vanguard volume 2 หนังสือการ์ตูน Cardfight! Vanguard ภาษาไทยเล่ม 2 วางจำหน่าย 8 มกราคมนี้

cardfight vanguard ceo amaterasu หนังสือการ์ตูน Cardfight! Vanguard ภาษาไทยเล่ม 2 วางจำหน่าย 8 มกราคมนี้

การ์ดเกม Magic the Gathering เปลี่ยนกรอบการ์ด ปรับรายละเอียด เพิ่มโฮโลแกรมฟอยล์

Wizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering ประกาศการเปลี่ยนการจัดพิมพ์การ์ดเกม Magic the Gathering โดยการเพิ่มโฮโลแกรมฟอยล์สำหรับการ์ดหายากระดับ Rare และ Mythic Rare ที่ตรงกลางด้านล่างของกรอบข้อความเพื่อเพิ่มความพิเศษ เพิ่มมูลค่าให้กับการ์ดและยืนยันได้ว่าเป็นการ์ดแท้ โดยจะไม่มีการใส่โฮโลแกรมในการ์ดหายากระดับ Common, Uncommon และ Land ธรรมดา

mtgm15 wastenot การ์ดเกม Magic the Gathering เปลี่ยนกรอบการ์ด ปรับรายละเอียด เพิ่มโฮโลแกรมฟอยล์ mtgths thoughtseize การ์ดเกม Magic the Gathering เปลี่ยนกรอบการ์ด ปรับรายละเอียด เพิ่มโฮโลแกรมฟอยล์

นอกจากการเพิ่มโฮโลแกรมแล้ว ยังมีการเปลี่ยนฟอนท์บนชื่อการ์ดให้มีลักษณะคล้ายกับฟอนท์ที่ใช้ในการโฆษณาต่าง ๆ จากฟอนท์ “Matrix Bold” เป็นฟอนท์ “Beleren” ที่ยังคงมีลักษณะคล้ายคลึงกับฟอนท์เดิม เพิ่มรายละเอียดของการ์ดข้างล่าง โดยนอกจากลำดับที่ของการ์ดแล้วยังเพิ่มระดับความหายาก ชื่อชุดการ์ด และภาษาที่ใช้จัดพิมพ์การ์ดใบนั้น ๆ เป็นตัวอักษรที่มุมล่างซ้ายของการ์ด เช่น “122/269 R M15 EN” หมายถึงเป็นการ์ดลำดับที่ 122 จาก 269 แบบในชุด ระดับความหายาก Rare จากชุด 2015 Core Set และการ์ดจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

mtgm15 walloffire การ์ดเกม Magic the Gathering เปลี่ยนกรอบการ์ด ปรับรายละเอียด เพิ่มโฮโลแกรมฟอยล์

อีกสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคือการลดขนาดขอบดำของการ์ดทั้งหมดประมาณ 1 มิลลิเมตรให้กรอบข้อความและภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีการเพิ่มข้อความให้เครดิตผู้ออกแบบการ์ดสำหรับการ์ดที่มีความพิเศษในแง่ใดแง่หนึ่งเป็นครั้งแรกอีกด้วย เริ่มต้นจากการ์ด Waste Not ที่ผ่านการโหวตจากโครงการ You Make the Card 4 โดยการเปลี่ยนแปลงการ์ดทั้งระบบนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การ์ดเกมชุุด 2015 Core Set ที่จะวางจำหน่ายในวันที่ 18 กรกฏาคมนี้เป็นต้นไป

mtgm15 code set logo การ์ดเกม Magic the Gathering เปลี่ยนกรอบการ์ด ปรับรายละเอียด เพิ่มโฮโลแกรมฟอยล์

เปิดรายละเอียดการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด 2015 Core Set

Wizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering เปิดเผยรายละเอียดของการจำหน่ายการ์ดเกมชุดหลักประจำปี 2015 Core Set ซึ่งใช้สโลแกนว่า Hunt Bigger Game (ล่าเกมที่ใหญ่กว่า) โดยจะมีการ์ดทั้งสิ้น 269 แบบในชุดและเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 18 กรกฏาคม ค.ศ. 2014 ซึ่งจะเป็นการ์ดชุดแรกที่มีการเปลี่ยนกรอบการ์ดและเพิ่มโฮโลแกรมฟอยล์ลงบนการ์ด และเพิ่มการจำหน่าย Clash Pack ที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดว่ามีลักษณะสินค้าเป็นอย่างไร และวางจำหน่ายซองการ์ดเสริมทั้ง 11 ภาษา Intro Pack และ Fat Pack เช่นเคย โดยมีกำหนดการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

mtgm15 logo เปิดรายละเอียดการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด 2015 Core Set

 • Prerelease : 12 – 13 กรกฏาคม ค.ศ. 2014
 • Launch Weekend : 18-20 กรกฏาคม ค.ศ. 2014
 • Game Day : 9-10 สิงหาคม ค.ศ. 2014
 • Pro Tour Magic 2015 : 1-3 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ที่โอเรกอน สหรัฐอเมริกา
 • รหัสย่อชุด : M15 Hashtag : #MTGM15
 • Magic Online Prerelease : 25 – 27 กรกฏาคม ค.ศ. 2014
 • Magic Online Release : 28 กรกฏาคม ค.ศ. 2014

mtgm15 wastenot เปิดรายละเอียดการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด 2015 Core Set

mtgm15 code set logo เปิดรายละเอียดการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด 2015 Core Set

Battle Spirits ไทย จัดแข่งใหญ่ชิงแชมป์ไปญี่ปุ่นครั้งที่ 3

Kidz & Kitz ผู้ผลิตการ์ดเกมแบทเทิล สปิริต ภาคภาษาไทย จัดการแข่งขัน Battle Spirits Max ศึกการ์ดเกมราชันย์ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการแข่งขันใหญ่เพื่อหาแชมป์ทั้งอายุต่ำกว่า 15 ปีเพื่อชิงตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ประเทศญี่ปุ่น 2 ที่นั่งพร้อมผู้ปกครอง และรุ่นไม่จำกัดอายุ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับผู้ที่มี Amethyst High Ranker Pass ที่ได้จากการแข่งขันย่อยตามร้านค้าการ์ด และกิจกรรมอีกมากมายสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับ High Ranker Pass เช่น การแข่งขันการ์ดแบบมาราธอน Gunslinger และการเล่นมินิเกม โดยแข่งขันและเล่นกิจกรรมฟรีทุกรายการ และผู้ร่วมงานทุกคนจะได้รับ Passport เพื่อสะสมแต้ม รวมถึงการ์ดโปรโมชั่นคนละ 1 ใบ

battle spirits max logo Battle Spirits ไทย จัดแข่งใหญ่ชิงแชมป์ไปญี่ปุ่นครั้งที่ 3

การแข่งขัน Battle Spirits Max ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557 ที่ชั้น 11 อาคารรวมจิตรเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. โดยมีโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อสินค้าการ์ดเกมแบทเทิล สปิริตส์ครบ 200 บาท จะได้รับคูปองเล่น Mini Game เพื่อเล่นเกมต่าง ๆ และชิงรางวัลต่าง ๆ ฟรี 1 ครั้ง

สตาร์บัคส์ออกลายบัตรต้อนรับตรุษจีนปีม้าในจีนและสหรัฐอเมริกา

Starbucks เครือข่ายร้านกาแฟยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา เปิดตัวบัตรสตาร์บัคส์ลายม้าเพื่อต้อนรับตรุษจีนและมีลวดลายตามปีนักษัตรของจีน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการทำลวดลายของบัตรต้อนรับเทศกาลปีใหม่ของจีน โดยมีชื่อลายอย่างเป็นทางการว่า Happy Lunar New Year ที่มาพร้อมกับซองใส่การ์ดเพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายบัตรอีก 2 ลาย ได้แก่ Thank You และ Kind Regards

starbucks horse lunar new year Card สตาร์บัคส์ออกลายบัตรต้อนรับตรุษจีนปีม้าในจีนและสหรัฐอเมริกาStarbucks Card เปิดตัวในประเทศจีนครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2009 โดยมีมูลค่าเริ่มต้นที่ 200, 500 และ 1,000 หยวน (ประมาณ 1,100 , 2,750 , 5,500 บาท) นอกจากการวางจำหน่ายบัตรสตาร์บัคส์ลายปีม้าในจีนแล้ว ยังมีการวางจำหน่ายบัตรลายดังกล่าวภายในร้านสตาร์บัคส์บางร้านที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย โดยบัตรดังกล่าววางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศจีน ยกเว้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง และเจียงซู

starbucks china gift card 2014 สตาร์บัคส์ออกลายบัตรต้อนรับตรุษจีนปีม้าในจีนและสหรัฐอเมริกา

Jasco Games เตรียมวางจำหน่ายบอร์ดเกมร๊อคแมนตุลาคมนี้

Jasco Games ผู้ประกาศโครงการระดมทุนจัดทำบอร์ดเกมร๊อคแมน (Megaman : The Board Game) ผ่าน Kickstarter และระดมทุนได้สูงถึง 273,761 ดอลล่าร์สหรัฐ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การ์ดเกม Universal Fighting System ประกาศกำหนดการวางจำหน่ายบอร์ดเกมดังกล่าวในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 โดยเป็นการฉลองครบรอบ 25 ปีของเกม Rockman

megaman board game box Jasco Games เตรียมวางจำหน่ายบอร์ดเกมร๊อคแมนตุลาคมนี้

บอร์ดเกมในชุดจะประกอบไปด้วยชุดเด็คการ์ดสำเร็จ 5 ชุด ชุดละ 40 ใบ ตัวเล่น 5 ตัว ตัวหุ่น 5 ตัว หุ่น Dr.Wily 1 ตัว แผ่นบอร์ด 6 แผ่น แบ่งเป็นแผ่นเกม 5 แ่ผ่นแลบอร์ดของ Dr. Wily 1 แผ่น มิเตอร์พลังชีวิตของร๊อคแมน 5 ชิ้น Stage Token 12 ชิ้น Dr.Wily Stage Token 20 ชิ้น การ์ดหุ่นยนต์บอส 5 ใบ การ์ดคาแรกเตอร์ 5 ใบ และคู่มือการเล่นที่สามารถดาวน์โหลดได้ด้วย โดยบอร์ดเกมดังกล่าวยังไม่กำหนดราคาจำหน่ายแบบปลีก ซึ่งผู้ที่สนับสนุนโครงการมากกว่า 500 ดอลล่าร์สหรัฐจะได้รับของพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของการระดมทุน เช่น บอร์ดเกมและตัวหุ่นตัวร้ายเพิ่มเติม กล่องใส่เด็คของการ์ดเกม UFS ซองใส่การ์ดและอื่น ๆ อีกมากมาย

megaman board game details Jasco Games เตรียมวางจำหน่ายบอร์ดเกมร๊อคแมนตุลาคมนี้

ที่มา : icv2

การ์ดเกม Yu-Gi-Oh! ประกาศยกเลิกการแข่งทางการในร้านการ์ดไทย

Fanpage Thai Yugioh Club แฟนเพจอย่างเป็นทางการของการแจ้งข่าวสารการ์ดเกม Yu-Gi-Oh! ในประเทศไทยโดย Kidz & Kitz ประกาศยกเลิกการแข่งขันชิงรางวัลอย่างเป็นทางการในร้านค้าอย่างเป็นทางการ (Official Shop) ของการ์ดเกม Yu-Gi-Oh! ที่มีการชิงการ์ดพิเศษเมื่อชนะการแข่งขันทุกร้านค้าทั่วไทยตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2014 เป็นต้นไป โดยจะมีการแจ้งเหตุผลที่ยกเลิกการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในปลายเดือนมกราคม ค.ศ. 2014

yugioh yugi kaiba reloaded starter deck การ์ดเกม Yu Gi Oh! ประกาศยกเลิกการแข่งทางการในร้านการ์ดไทย

การ์ตูนการ์ดเกม Future Card Buddyfight เริ่มออกอากาศผ่าน Youtube 4 มกราคมนี้

Bushiroad ผู้ผลิตการ์ดเกม Future Card Buddyfight ประกาศการเริ่มออกอากาศการ์ตูนตอนแรกผ่าน Youtube ในวันที่ 4 มกราคมนี้ ตามเวลาในเอเชีย พร้อมปล่อยตัวอย่างการ์ตูนแล้ว โดยจะอัพโหลดตอนใหม่ทุกวันเสาร์ทันทีภายหลังจากการออกอากาศการ์ตูนที่ประเทศญี่ปุ่นจบลง โดยการ์ตูนที่อัพโหลดลง Youtube ผ่าน Channel ของตนเองจะเป็นเสียงพากย์ภาษาอังกฤษ ซึ่งการ์ตูน Future Card Buddyfight นั้นเริ่มออกอากาศก่อนที่จะเริ่มวางจำหน่ายการ์ดภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษในวันที่ 24 มกราคมนี้

future card buddyfight td01 dominant dragons การ์ตูนการ์ดเกม Future Card Buddyfight เริ่มออกอากาศผ่าน Youtube 4 มกราคมนี้

[อ่าน] วิธีการเล่นการ์ดเกม Future Card Buddyfight

ที่มา : icv2

Cardfight! Vanguard ออกเกมการ์ดภาค 2 Lock On Victory บน 3DS

FuRyu ผู้ผลิตเกมจากการ์ดเกม Cardfight! Vanguard โดย Bushiroad ประกาศการผลิตเกมภาค 2 ของการ์ดเกมดังกล่าวบนเครื่องเล่นเกม Nintendo 3DS โดยใช้ชื่อว่า Lock on Victory ซึ่งยังคงมีการ์ดจากภาคที่แล้วครบทั้งหมด เพิ่มการ์ด Link Jokers Guide เพิ่มความสามารถใหม่ การ Break Ride, Lock, Unlock ไปถึงการ์ดแวนการ์ดระดับ 4 เพิ่มเนื้อเรื่องใหม่เฉพาะในเกมที่จะสนุกสนานไปกับการเล่นตามเนื้อเรื่องที่มีการสู้กันระหว่างสมาชิกในโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ที่สามารถเลือกตัวละครและโรงเรียนในเกมที่ชอบนำไปใช้เล่นได้ การตัดให้ผู้เล่นแข่งขันกับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่อการเล่นระหว่างเครื่องมีปัญหาและนับเป็นแต้มชนะ รวมถึงการรองรับฟังค์ชั่น StreetPass ที่อยู่บน Nintendo 3DS ในบางรูปแบบอีกด้วย

cardfight vanguard lock on victory 2 Cardfight! Vanguard ออกเกมการ์ดภาค 2 Lock On Victory บน 3DS

เกม Cardfight! Vanguard ภาค 2 Lock on Victory จะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น (ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม) ในปี ค.ศ. 2014 นี้

cardfight vanguard lock on victory 1 Cardfight! Vanguard ออกเกมการ์ดภาค 2 Lock On Victory บน 3DS

ที่มา : NintendoEverything

Log In

The CardZ Social
Browse by Trading Card

Recent Comments