แบบฟอร์มลงทะเบียนร้านค้าการ์ด

thecardz.com เปิดให้ร้านค้าการ์ดเกม การ์ดสะสมและบอร์ดเกมทั่วประเทศไทยสามารถส่งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่ายร้านค้า และช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ได้ฟรี เพียงส่งรายละเอียดเข้ามาในแบบฟอร์มที่ http://www.thecardz.com/card-shop-register-form หรือส่งรายละเอียดมาที่ e-mail: directory@thecardz.com จากนั้นเราจะเพิ่มชื่อร้านการ์ดในส่วนของ The CardZ Directory โดยเร็วที่สุด

ชื่อร้านค้า (จำเป็นต้องกรอก)

ชื่อ - นามสกุลจริงของเจ้าของร้าน (จำเป็นต้องกรอก)

ที่อยู่ของร้านค้าการ์ด (จำเป็นต้องกรอก)

อีเมล์สำหรับติดต่อร้าน (จำเป็นต้องกรอก)

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อร้านค้าได้ (จำเป็นต้องกรอก)

สินค้าที่วางจำหน่ายในร้าน (จำเป็นต้องกรอก)

ภาพหน้าร้านค้าการ์ด (จำกัดขนาดภาพไม่เกิน 300 กิโลไบต์ต่อภาพ)

กรอกตัวอักษรยืนยันการส่งข้อมูลตามภาพที่ปรากฎ


captcha


Browse by Trading Card

The CardZ Social Network