Other

PSA/DNA จับลูกอเมริกันฟุตบอลที่จะใช้แข่งใน Super Bowl XLV ใส่หมึกพิเศษกันปลอมติดต่อกันเป็นปีที่ 13

NFL หรือ National Football League ว่าจ้างให้ PSA/DNA ใส่ หมึกพิมพ์ล่องหนที่ทำด้วย DNA สังเคราะห์ให้กับลูกอเมริกันฟุตบอล 120 ลูก รวมถึงที่ปักเส้นข้าง (Sideline Pylons) และเหรียญที่จะใช้เสื่ยงทายแดนในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล Super Bowl XLV ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์นี้

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network