Featured

[Article] 3 ปี thecardz.com กับความไวในยุค Snack Toys

3 ปีของ thecardz.com ในยุคที่อะไรก็ต้องไว สนุกและดังได้เพียงแค่ข้ามคืนและไม่มีพรมแดน

Featured

ครบรอบ 2 ปี thecardz.com กับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

thecardz.com นำเสนอเนื้อหาข่าวสาร บทความ และวิธีเล่นการ์ดเกม การ์ดสะสม บอร์ดเกม และของสะสมมาครบ 2 ปี โอกาสนี้เราจึงขอแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับ

Featured

[ประกาศ] แนวทางการนำเสนอเนื้อหาของ thecardz.com

thecardz.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวสาร บทความ และวิธีการเล่นของการ์ดเกม การ์ดสะสม บอร์ดเกม และของสะสมประเภทอื่น ๆ ?โดยนำเสนอข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่กำหนดการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แนวทางการเล่น บทความวิเคราะห์วิจารณ์สินค้า เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและติดตามข่าวสารดังกล่าว thecardz.com?เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร่วมนำเสนอเนื้อหาและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ์ดเกม การ์ดสะสม บอร์ดเกม และของสะสมต่าง ๆ รวมถึงเปิดพื้นที่ให้บุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ โต้แย้ง ในพื้นที่ท้ายข่าวและบทความต่าง ๆ และเว็บบอร์ดเพื่อให้แต่ละคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ปัจจุบัน thecardz.com ยังคงยึดมั่นต่อการนำเสนอเนื้อหาให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นตั้งแต่เริ่มจัดทำนิตยสาร The CardZ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอเนื้อหามาเป็นการเปิดเว็บไซต์ข่าวสาร บทความ และนำเสนอวิธีการเล่น เราก็ยังคงตั้งปณิฐานการนำเสนอในรูปแบบดังกล่าวเช่นเดิม

Featured

[แถลงการณ์] www.thecardz.com ครบรอบ 1 ปี กับเกมของโลกที่เปลี่ยนแปลง

วันนี้เป็นวันที่ www.thecardz.com กลับมาเปิดทำการในฐานะเว็บข่าวสารและบทความเกี่ยวกับการ์ดเกม การ์ดสะสม บอร์ดเกม และของสะสมอื่น ๆ ครบรอบ 1 ปีแล้วครับ โดยเริ่มต้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จนมาถึงปัจจุบัน เราได้นำเสนอข่าวสารและบทความแล้วทั้งหมดจำนวน 503 บทความด้วยกัน

Featured

ประกาศการใช้เว็บบอร์ดรุ่นใหม่ Login ทีเดียวใช้ได้ทั้งเว็บบอร์ดและวิจารณ์ข่าว

ขณะนี้ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.thecardz.com สามารถใช้เว็บบอร์ดรุ่นใหม่ ซึ่งใช้ login เดียวกับการเข้ามาเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นในข่าวสารและบทความ เพื่อทำการตั้งกระทู้และตอบกระทู้ต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือ login เพื่อเข้าใช้เว๊บบอร์ดอีกครั้ง

Other

thecardz.com เพิ่มระบบ Personal Messenging ให้กับ user ที่ลงทะเบียน

thecardz.com เพิ่มระบบ Personal Messenging ให้กับ User ที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อให้ส่งข้อความถึงกันและกันได้แล้วครับ

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network