Featured

Hasbro เปิดตัวของเล่นจากเกมนกแข่งรถซิ่ง Angry Birds Go!

Hasbro เปิดเผยของเล่นจากเกมรถแข่ง Angry Birds Go! โดยมีทั้งรถแข่งที่ใช้เล่นพุ่งชนแท่งไม้ Jenga และ Telepods ที่สามารถนำหุ่นตัวละคร Angry Birds และรถจริงที่ซื้อมาเข้าสู่เกมได้

Featured

Angry Birds Star Wars II เลือกฝ่ายหมูได้ พร้อมใช้ Telepods ส่งตัวละครเข้าสู่เกมได้เลย

Rovio เปิดตัวเกมภาคใหม่ในตระกูล Angry Birds Star Wars ในภาคที่ 2 ซึ่งเพิ่มตัวละครที่สามารถเล่นได้มากกว่า 30 ตัว พร้อมฉากใหม่ที่เลือกฝ่ายหมูเล่นได้ และ Telepods ที่ส่งตัวละครเข้าสู่เกมได้เลย

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network