Featured

ประวัติศาสตร์กระสวยอวกาศ กับการบันทึกเรื่องราวผ่านการ์ดสะสม

แม้ว่าเที่ยวบินกระสวยอวกาศขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ NASA เที่ยวที่ 135 จะหยุดทำการบินอย่างน้อย 3 ปี แต่เรื่องราวต่าง ๆ ของกระสวยอากาศนั้นยังคงเป็นที่จดจำและถูกนำมาถ่ายทอดเป็นการ์ดสะสมด้วย

Featured

2010 Panini Century Collection การ์ดสะสมรวมสุดยอดบุคคลในประวัติศาสตร์อเมริการอบศตวรรษ

Panini บริษัทการ์ดสะสมชื่อดังวางจำหน่ายการ์ดสะสมเนื่องในโอกาสที่บริษัทก่อตั้งมาครบ 100 ปี โดยรวบรวมเนื้อหาประวัติศาสตร์สำคัญ ๆ ในสหรัฐอเมริกาตลอด 100 ปี เช่นเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ วงการกีฒา ภาพยนตร์เป็นต้นในชื่อชุด 2010 Panini Century Collection

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network