Featured

ตำรวจแมนเชสเตอร์แจกการ์ด สร้างสัมพันธ์กับเด็กและชุมชน

ตำรวจจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ จัดโครงการแจกการ์ดสะสมให้เด็ก ซึ่งเป็นการ์ดสะสมที่เป็นรูปของแต่ละคนพร้อมรายละเอียดเหมือนกับการ์ดนักฟุตบอลเพื่อสร้างสัีมพันธ์กับเด็กตามโครงการเพื่อที่จะปลูกฝังให้เด็กเป็นมิตรกับตำรวจผ่านการแจกการ์ด ซึ่งมีทั้งหมด 115 ใบในชุดนี้

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network