Featured

The CardZ ส่งการ์ดสะสมฟุตบอลและบาสเกตบอลลุ้นลายเซ็นจากพานินี่ลงตลาดไทย

The CardZ ผู้จัดจำหน่ายการ์ดสะสมและสติ๊กเกอร์สะสมของพานินี่ในประเทศไทย ส่งการ์ดสะสมฟุตบอลและบาสเกตบอล NBA ระดับพรีเมียมชุดล่าสุดประจำปี 2017-18 ที่ลุ้นลายเซ็นและเสื้อของคนดังจากการเปิดซองการ์ดวางจำหน่ายในประเทศไทย

CardZ 101

How to play : การ์ดเกม Dragonball Z

วิธีเล่นการ์ดเกมดราก้อนบอลล์ Z การ์ดเกมที่ Panini America นำมาจัดทำอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 2014

Featured

Panini America เผยโฉมซองและกล่องการ์ดเกมดราก้อนบอล Z

Panini America เผยโฉมซองและชุดเริ่มต้นการเล่นการ์ดเกมดราก้อนบอล Z ที่นำกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่ง

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network