Article

[Opinion] 20 ปี การ์ดเกม Magic the Gathering ในความคิดเห็นของผม

อีกไม่นานก็จะครบรอบ 20 ปี ของการ์ดเกม Magic the Gathering แล้วครับ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วมาก จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการ์ดเกมนี้ในประเทศไทย

Featured

[Opinion] ทำร้านค้าเป็นบ้าน ทำบ้านเป็นร้านค้า

ปัจจุบันร้านค้าที่มีทิศทางที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีการเปิดที่พักอาศัย ซึ่งเป็นบ้านที่ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชนหรือแหล่งค้าขายใด ๆ ให้กลายเป็นร้านค้าการ์ด ในขณะที่ต่างจังหวัดก็ยังคงเปิดในบริเวณสาธารณะอยู่เช่นเดิม

Article

[Opinion] พัฒนาร้านการ์ดเพื่อพัฒนาวงการการ์ดไทย

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเดินทางตลอดปี ค.ศ. 2012 ผมได้เห็นร้านค้าการ์ดต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ทำให้ผมรู้สึกแปลกใจกับร้านค้าต่าง ๆ ในปัจจุบัน

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network