Featured

Magic the Gathering ประกาศรายชื่อนักแข่งการ์ดขึ้น Hall of Fame 2013

Wizards of the Coast ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นหอเกียรติยศของการ์ดเกม Magic the Gathering Hall of Fame 2013 ซื่งปีนี้มีผู้ที่ได้รับเลือกจำนวน 3 คน

Featured

เปิดผลโหวต Hall of Fame ของการ์ดเกม Magic the Gathering ติดโผปีนี้ 4 คน

Wizards of the Coast เปิดเผยผลการโหวตเลือกให้นักแข่งการ์ดเกม Magic the Gathering เข้าสู่ Hall of fame ใน ค.ศ. 2012

Featured

Magic the Gathering ประกาศเพิ่มนักแข่งการ์ดในหอเกียรติยศในปีนี้อีก 3 คน

Wizards of the Coast ประกาศการเพิ่มนักแข่งการ์ดเข้าสู่หอเกียรติยศ (Magic the Gathering Pro Tour Hall of Fame) ของการ์ดเกม Magic the Gathering ประจำปี ค.ศ. 2011 เพิ่มอีก 3 คน ภายหลังจากการเลือกตั้งจากคณะกรรมการที่ได้รับเลือก และคณะกรรมการจากผู้เล่นและผ่านเกณฑ์คะแนนเกิน 50%

CardZ 101

Magic the Gathering Pro Tour hall of fame ยกนักแข่งการ์ดเกมขึ้นหิ้ง

ปัจจุบัน การแข่งขันการ์ดเกม Magic The Gathering มีการจัด Hall of fame ให้กับนักแข่งขันการ์ดเกมที่มีความสามารถและเข้าแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2005 และมีสมาชิกในปัจจุบันทั้งหมด 27 คน จาก 9 ประเทศ

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network