Featured

Mirrodin Besieged War League เริ่มเิปิดศึกที่ร้านการ์ด 4 กุมภาพันธ์นี้

Wizards of the coast เสนอวิธีการจัดการแข่งขันการ์ดเกม Magic The Gathering ชุด Mirrodin Besieged ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Mirrodin Besieged War League ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนจะเลือกสังกัดเผ่าของตนเอง และต้องปะทะกับผู้เล่นอีกเผ่าหนึ่งที่อยู่ในร้านการ์ดเกม และต่อสู้เก็บคะแนนกันไปได้เรื่อย ๆ จนกว่าการ์ดชุดใหม่ “Action” จะวางจำหน่าย

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network