Featured

การ์ดสะสมเบสบอล Mickey Mantle ปี 1952 ทำสถิติราคาประมูล 4 แสนเหรียญ

การ์ดสะสมเบสบอล Mickey Mantle รุ่นปี ค.ศ. 1952 ซึ่งเป็นการ์ดเบสบอลจาการ์ดสะสมชุดแรกของ Topps ถูกประมูลครั้งล่าสุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2015 ด้วยราคาสูงถึง 400,950 ดอลล่าร์สหรัฐ

Featured

Mickey Mantle ได้ัรับการโหวตเป็นอันดับ 1 ของการ์ดเบสบอลในดวงใจตลอด 60 ปีของ Topps

Mickey Mantle นักเบสบอลในตำนานของวงการเบสบอลสหรัฐอเมริกา ได้รับโหวตเลือกให้เป็นการ์ดในดวงใจอันดับ 1 ของนักสะสมการ์ดเบสบอลที่ผลิตโดย Topps ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการ์ดของเขาที่จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1952

Featured

รวมราคาประเมินลายเซ็นนักกีฬา ดาราและผู้มีชื่อเสียงในรอบปี ค.ศ. 2010 โดย PSA

PSA ได้ออกคำแนะนำและราคาประเมินของลายเซ็นคนดังในส่วนของนักกีฬา ดารา และผู้มีชื่อเสียงในรอบปี ค.ศ. 2010 เป็น 2 หมวดคือ นักกีฬา ดาราและผู้มีชื่อเสียง เรียงตามโอกาสพบลายเซ็นปลอมเพื่อให้นักสะสมระมัดระวังก่อนทำการซื้อขาย

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network