Board Game

Suburbia บอร์ดเกมสร้างเมือง แข่งดึงประชากรไว้ให้ได้มากกว่า

Suburbia เป็นบอร์ดเกมสร้างเมืองซึ่งได้รับรางวัลจาก Mensa Select ให้เป็นบอร์ดเกมยอดเยี่ยม 1 ใน 5 เกมประจำปี ค.ศ. 2013 โดยผู้เล่นจะต้องวางแผนและสร้างเมืองจากเมืองเล็ก ๆ ให้กลายเป็นมหานครขนาดใหญ่

CardZ 101

Mensa สมาคมคนอัจฉริยะ รวมพลคนมี IQ สูง 2 เปอร์เซนต์แรกของโลก

Mensa คือสมาคมของผู้ที่ผ่านการทดสอบความอัจฉริยะจากแบบทดสอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งได้รับคะแนนสูงติดอันดับกลุ่มประชากร 2 เปอร์เซนต์แรกของโลก เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1946

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network