Featured

Panini เผยภาพการ์ดเสื้่อ Michael Jackson ก่อนวางจำหน่ายสัปดาห์หน้า

Panini ผู้ผลิตการ์ดสะสม Michael Jackson เปิดเผยภาพการ์ดพิเศษที่บรรจุชิ้นส่วนของเสื้อที่เคยผ่านการใช้งานจริงของเขา ซึ่ง Panini ประมูลได้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาและเตรียมจะวางจำหน่ายผ่านห้าง Target ในสหรัฐอเมริกาและร้านค้าออนไลน์ของ Panini สัปดาห์หน้าในราคาซองละ 2.99 ดอลล่าร์สหรัฐ บรรจุ 5 ใบต่อซอง

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network