Board Game

นักโบราณคดีค้นพบบอร์ดเกมของชาวมายัน อายุพันปีในเม็กซิโก

นักโบราณคดีในเม็กซิโกค้นพบบอร์ดเกมจากปิรามิดของชาวมายันเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธืที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าบอร์ดเกมชิ้นนี้จะถูกประดิษฐ์ขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 7 – 10 ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวมายันรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด โดยมีชื่อเกมว่า Patolli

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network