Featured

Ultra PRO ออกซองใส่การ์ดและกล่องใส่เด็คลายฝ่ายใน Magic the Gathering ชุด Khans of Tarkir

Ultra PRO วางจำหน่ายซองใส่การ์ดและกล่องใส่เด็คของการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Khans of Tarkir ที่เป็นสัญลักษณ์ของนักรบทั้ง 5 ฝ่าย

Featured

การ์ดเกม Magic the Gathering เปิดตัวชุดกล่องของขวัญปีใหม่ประจำปี 2014

Wizards of the Coast เปิดตัวชุดกล่องของขวัญของการ์ดเกม Magic the Gathering ประจำปี 2014 ซึ่งมาพร้อมกับการ์ดชุด Khans of Tarkir ในปีนี้

Featured

กลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Khans of Tarkir

สรุปกลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Khans of Tarkir ที่มีรูปแบบการเล่นทั้งเก่าและใหม่ผสมผสาน รวมถึงการปรับรูปแบบของการ์ดให้ทำการเล่นและอ่านได้ง่ายขึ้น

Featured

การ์ด Token และ Emblem Magic the Gathering ชุด Khans of Tarkir

Wizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering เปิดเผยภาพการ์ด Token และ Emblem Card ประจำชุด Khans of Tarkir

Featured

การ์ดโปรโมชั่น Magic the Gathering ประจำชุด Khans of Tarkir

Wizards of the Coast เปิดเผยภาพการ์ดโปรโมชั่นการ์ดเกม Magic the Gathering ประจำชุด Khans of Tarkir ที่จะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 26 กันยายนนี้

Featured

เผยภาพซอง กล่องและ Fat Pack การ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Khans of Tarkir

การ์ดเกม Magic the Gathering เปิดภาพซองการ์ดเสริม กล่องการ์ดเสริม Intro Pack และ Fat Pack ของการ์ดเกมชุด Khans of Tarkir

Featured

[Spoiler] การ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Khans of Tarkir

การ์ดเกม Magic the Gathering เปิดเผยภาพการ์ดจากชุดนักรบมองโกล Khans of Tarkir

Featured

Magic the Gathering ประกาศแถมการ์ดแรร์แบบภาพแตกต่างจากซองใน Intro Pack เริ่มตั้งแต่ชุด Khans of Tarkir

Wizards of the Coast ประกาศการแถมการ์ดแรร์ที่มีภาพวาดแตกต่างออกไปจากการเปิดซองการ์ดเสริมในเริ่มต้นการเล่น Magic the Gathering เริ่มจากชุด Khans of Tarkir

Featured

เปิดรายละเอียดแรก การ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Khans of Tarkir

การ์ดเกม Magic the Gathering เปิดเผยรายละเอียดแรกของการ์ดเกมชุดล่าสุด Khans of Tarkir แบ่งฝ่ายสู้รบออกเป็น 5 ฝ่ายแบบหลากสี นับถือมังกร

Page 1 of 212»

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network