Featured

4D Cityscape จิ๊กซอว์ต่อแผนที่เมืองและอาคารผ่านกาลเวลาแบบ 4 มิติ

4D Cityscape เป็นจิ๊กซอว์ที่ออกแบบมาเพื่อการต่อพื้นที่เมืองสำคัญของโลก เช่นนิวยอร์ค ลอนดอน โดยนอกจากการต่อจิ๊กซอว์ที่สามารถเห็นอาคารและพื้นที่ได้ในแบบ 3 มิติแล้ว ยังสามารถต่อเมืองให้เป็นไปตามลำดับเวลาตามพัฒนาการของเมืองได้อีกด้วย

Featured

Ravensburger ออกจิ๊กซอว์ AR ต่อเสร็จส่องเล่นกับ iPhone และ iPad ได้

Ravensburger ผู้ผลิตจิ๊กซอว์หลากหลายประเภท วางจำหน่ายจิ๊กซอว์แบบล่าสุดที่เมื่อผู้ต่อสามารถต่อภาพได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนำมาส่องกับ iPhone หรือ iPad จะสามารถเล่นกับจิ๊กซอว์นั้น ๆ ได้

Featured

Jigazo จิ๊กซอว์ 300 ชิ้นที่สามารถต่อรูปหน้าคนได้ทั้งโลก

Jigazo เป็นจิ๊กซอว์ 300 ชิ้น ขนาด 25.2 X 33.5 เซ็นติเมตร ที่สามารถต่อหน้าคนออกมาได้สารพัด เพียงแค่วางเรียงจิ๊กซอว์ให้ตรงตำแหน่งที่ซอฟท์แวร์ระบุเท่านั้น โดยมีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นโดย บ. Tenyo เมื่อปี ค.ศ. 2010 และมีการนำ Jigazo มาจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในปีนี้โดย บ. Hasbro

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network