Featured

Jigazo จิ๊กซอว์ 300 ชิ้นที่สามารถต่อรูปหน้าคนได้ทั้งโลก

Jigazo เป็นจิ๊กซอว์ 300 ชิ้น ขนาด 25.2 X 33.5 เซ็นติเมตร ที่สามารถต่อหน้าคนออกมาได้สารพัด เพียงแค่วางเรียงจิ๊กซอว์ให้ตรงตำแหน่งที่ซอฟท์แวร์ระบุเท่านั้น โดยมีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นโดย บ. Tenyo เมื่อปี ค.ศ. 2010 และมีการนำ Jigazo มาจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในปีนี้โดย บ. Hasbro

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network