Featured

จีนเตรียมผลักดันมาจองให้เป็นกีฬา สังคายนากฎให้เป็นหนึ่งเดียว

Mahjong International League ผู้จัดและควบคุมการแข่งขันมาจอง (ไพ่นกกระจอก) ระดับนานาชาติ เตรียมผลักดันการจัดระเบียบกฎกติกาการเล่นมาจองใหม่ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อการจัดการแข่งขันในรูปแบบกีฬาและบรรจุเข้าสู่ World Mind Sport Game

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network