Board Game

Flipout การ์ดบอร์ดเกม 2 ด้าน เล่นแบบเขาเห็นหลังการ์ดเรา เราเห็นหลังการ์ดเขา

Flipout เป็นการ์ดเกมประเภทบอร์ดเกมจาก บ. GameWright ซึ่งเป็นการ์ดที่ไม่มีข้อความ แต่มีสีสันและลวดลายที่แตกต่างกันทั้ง 2 ด้าน จำนวน 5 แบบ ซึ่งนอกจากเราจะเห็นหน้าการ์ดแล้ว คู่แข่งขันของเราก็จะเห็นการ์ดด้านหลังข้างเราว่ามีอะไรด้วย โดยเกมนี้มีเป้าหมายคือการหยิบการ์ดสีเดียวกันเรียงให้ติดกันจำนวน 4 5 หรือ 6 ใบเพื่อทำคะแนนให้ได้

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network