Featured

Square Enix เตรียมผลิตกล่องเก็บการ์ดลาย Final Fantasy XIII

Square Enix เจ้าของลิขสิทธิ์เกมตระกูล Final Fantasy และการ์ดเกม Final Fantasy เตรียมวางจำหน่ายกล่องเก็บการ์ดลาย Lightning และ Odin มีขนาด 24 X 11 X 8.5 เซนติเมตร ซึ่งสามารถนำไปเก็บการ์ดได้ทั้งหมด 400 ใบต่อกล่อง

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network