Board Game

Quarto บอร์ดเกมคลาสสิคคล้าย OX แต่ซับซ้อนและสนุกกว่า

Quarto เป็นบอร์ดเกมคลาสสิคที่เล่นสำหรับ 2 คน ซึ่งคิดค้นขึ้นมาโดย Blaise Muller ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งมีรูปแบบเกมคล้ายกับ Tic-tac-toe หรือ OX แต่มีความซับซ้อนกว่า โดยมีแท่งไม้ที่มีรูปทรงและสีสันแตกต่างกัน 16 รูปแบบ ได้แก่ สีสัน (มืด – สว่าง, แดง – น้ำเงิน) ความยาว-สั้น แท่งกลม-แท่งสี่เหลี่ยม เจาะรู-ไม่เจาะรู

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network