Featured

Facetrumps จับเพื่อนใน Facebook ของเรามาทำเป็นการ์ดเกม

Facetrumps เปิดบริการการนำภาพเพื่อนของเราที่อยู่ใน Facebook มาทำเป็นการ์ดเกมแบบการ์ดเกมสุดคลาสสิค Top Trumps โดยพลิกและเปรียบเทียบค่าพลังของการ์ด 2 ใบ โดยเราสามารถเลือกเพื่อมาทำการ์ดได้ถึง 20 คนต่อการสั่ง 1 ครั้ง และัยังสามารถป้อนประเภทของค่าพลังและค่าพลังได้ด้วยตนเอง

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network