Featured

Elder Dragon Highlander เปลี่ยนชื่อเป็น Magic: The Gathering Commander พร้อมขายเด็ค

Wizards of the coast แถลงถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท โดยนำรูปแบบการแข่งขัน Multiplayer แบบ Elder Dragon Highlander (EDH) ซึ่งเริ่มมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 มาจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ และวางขายในชื่อ Magic The Gathering : Commander โดยจะมีการผลิตการ์ดใหม่อีก 51 ใบ พร้อมใส่สัญลักษณ์ใหม่ให้การ์ดชุดนี้ด้วย

CardZ 101

MTG: วิธีการเล่น Magic the Gathering Commander (Elder Dragon Highlander)

การเล่นการ์ดเกม Magic The Gathering แบบ Elder Dragon Highlander (EDH) เป็นการเล่นการ์ดแนว Casual ที่ได้รับความนิยมในการเล่นแบบ Multiplayer ในปัจจุบัน โดยที่สามารถแข่งขันแบบตัวต่อตัวได้ด้วย

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network