Board Game

เปลี่ยน iPad ให้กลายเป็นเกมโชว์แข่งกดไฟถาม – ตอบ กับ Duo Pop

Discovery Bay Games วางจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPad ที่จะเปลี่ยนให้ iPad ของคุณเป็นอุปกรณ์การแข่งตอบคำถามแบบ Quiz Show โดยการแย่งกันกดปุ่มเพื่อตอบคำถามประเภทต่าง ๆ ที่มีการจำหน่ายซอฟท์แวร์คำถามเป็นหมวด ๆ สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 2 – 4 คน ในชื่อ Duo Pop

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network