Featured

หุ่นยนต์ดินสอ หุ่นยนต์สายพันธุ์ไทยกลายมาเป็นการ์ดเกม

CT Asia Robotics ผู้ผลิตหุ่นยนต์บริการต่าง ๆ เช่น เสิร์ฟอาหาร ดูแลผู้สูงอายุรายแรกของเมืองไทย เปิดตัวหุ่นยนต์ดินสอรุ่นที่ 2 พร้อมการ์ดเกมที่สามารถหัน QR Code ด้านหลังการ์ดให้หุ่นยนต์อ่านเพื่อแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่าง ๆ ผ่านตัวหุ่นยนต์ เช่นการขยับแขนขา หรือการเปลี่ยนหน้าตาได้ และแจกการ์ดเกมหุ่นยนต์ดินสอฟรี

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network