Featured

ศุลกากรสหรัฐฯ จับการ์ดเกม Yugioh และ Pokemon ปลอมจากจีน

เจ้าหน้าที่ศุลกากร ลอส แองเจลิส สหรัฐอเมริกา จับกุมการ์ดเกมปลอมจากประเทศจีน 33,000 ชิ้น ประกอบด้วยการ์ดเกมที่นิยมในสหรัฐ ได้แก่ Pokemon และ Yugioh

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network