CardZ 101

การบรรจุการ์ดเกม การ์ดสะสมเพื่อจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรม

การบรรจุการ์ดเพื่อใส่ในซองการ์ด ถือเป็นหัวใจสำคัญก่อนการวางจำหน่ายให้กับผู้เล่นหรือนักสะสมการ์ดเกม การ์ดสะสม เพื่อให้มีโอกาสได้ลุ้นการ์ด หรือซื้อการ์ดใบหรือเด็คที่ตนเองต้องการ โดยขั้นตอนการผลิตนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network