CardZ 101

ต้นกำเนิดการ์ดสะสมฟุตบอลใบแรกของโลกจากรูปยาซิกาแร๊ต

การ์ดสะสมฟุตบอลใบแรกของโลกที่มีการผลิตขึ้นมา เกิดจากการผลิตรูปยาซิกาแร๊ตของประเทศอังกฤษ โดยบริษัท Marcus & Company จากเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อปี ค.ศ. 1896

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network