Featured

Cards2Kids ไอเดียจากเด็กอายุ 15 สู่การตั้งองค์กรการกุศล มอบการ์ดกีฬาแก่ผู้ด้อยโอกาส

Cards2Kids องค์กรการกุศลจากนักสะสมอายุ 15 ปีชาวสหรัฐ ที่อยากรับบริจาคการ์ดสะสมที่ไม่ใช้แล้วให้แก่เด็กที่ป่วยภายในโรงพยาบาล หรือสมาคมเด็กและเยาวชน เพื่อส่งมอบความรู้สึกดี ๆ ของการสะสมการ์ดสู่ผู้อื่น

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network