Featured

การ์ดไฟท์ แวนการ์ดภาษาไทย แข่งใหญ่ครั้งแรก ผู้เล่นหนาแน่น

Kidz & Kitz จัดการแข่งขันการ์ดเกม Cardfight! Vanguard ภาษาไทยแบบแข่งใหญ่ Fighter Cup ครั้งแรก โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันถึง 246 คน

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network