Board Game

How to play : บอร์ดเกม Billabong

เกม Billabong มีจุดมุ่งหมายของเกมคือการนำตัวจิงโจทุกตัวของเราวิ่งตามเข็มนาฬิกาให้ครบรอบสนามขนาด 16 คูณ 14 ช่อง โดยผ่านเส้นแม่น้ำจากหนองน้ำ หรือจุดสิ้นสุดให้ได้ทุกตัวจึงจะเป็นผู้ชนะ

The CardZ Social Network


Browse by Trading Card