Featured

Apple จัดโปรโมชั่น แจกฟรี Bejeweled บน iPhone และ iPod Touch

Apple จัดโปรโมชั่นแจกเกม Bejeweled สำหรับ iPhone และ iPod Touch ฟรี จากราคาปกติ 0.99 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยแจกจำนวนจำกัด

Featured

Steve Jobs ก็เคยถูกนำมาทำเป็นการ์ดสะสมด้วย

Steve Jobs ผู้ร่วมก่อตั้ง Apple นั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ทรงอิทธิพลต่อสังคมโลก ไม่ว่าเขาจะลงมือทำและนำเสนอสิ่งใดให้ผู้คนได้รับรู้และสนใจ จึงทำให้ Steve Jobs ถูกนำไปกล่าวถึงและนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดทำจากทาง Apple อย่างมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการ์ดสะสมด้วย

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network