Featured

Rovio เปิดตัวภาคล่าสุด Angry Birds Heikki ปริศนามากับรถแข่ง F1

Rovio ผู้ผลิตเกม Angry Birds เปิดภาพแรกของเกมในชุดล่าสุด Angry Birds Heikki ซึ่งมีที่มาจากชื่อนักแข่งรถ F1 Heikki Kovalainen นักแข่งรถชาวฟินแลนด์ที่ Rovio เป็นผู้สนับสนุนโดยการเอานกสีแดงไปเป็นหมวกขับรถแข่งอยู่ในเวลานี้ โดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดหรือรูปแบบการเล่น

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network