Featured

Giromax ออกการ์ดสะสม Angry Birds Go แล้ว

Giromax วางจำหน่ายการ์ดสะสมชุดล่าสุดของ Angry Birds จากเกมแข่งรถซิ่ง Angry Birds Go! หลังจากที่ผลิตสติ๊กเกอร์สะสมไปแล้วก่อนหน้านี้

Featured

Giromax ออกสติ๊กเกอร์สะสม Angry Birds Go

Giromax เตรียมวางจำหน่ายสติ๊กเกอร์สะสม Angry Birds ชุดที่ 4 Angry Birds Go

Featured

เปิดตัว Angry Birds Go! พร้อมซิ่งทั่วโลก 11 ธันวาคมนี้

Rovio ผู้ผลิตเกม Angry Birds เปิดตัวคลิปตัวอย่างเกมแข่งรถซิ่ง Angry Birds Go! ที่นำตัวละครของเกม Angry Birds มาใช้ความสามารถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ควบคู่กับการแต่งรถเพื่อเพิ่มลูกเล่นต่าง ๆ

Featured

Hasbro เปิดตัวของเล่นจากเกมนกแข่งรถซิ่ง Angry Birds Go!

Hasbro เปิดเผยของเล่นจากเกมรถแข่ง Angry Birds Go! โดยมีทั้งรถแข่งที่ใช้เล่นพุ่งชนแท่งไม้ Jenga และ Telepods ที่สามารถนำหุ่นตัวละคร Angry Birds และรถจริงที่ซื้อมาเข้าสู่เกมได้

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network