Featured

จับหุ่นยนต์ Nao มาเล่นการ์ดเกมกับเด็ก

นักพัฒนาซอฟท์แวร์หุ่นยนต์อิสระ ออกแบบโปรแกรมที่ทำให้หุ่นยนต์ Nao ที่มีรูปร่างคล้ายคน (Humanoid) สามารถเล่นการ์ดเกมง่าย ๆ กับเด็กได้ โดยเขียนโปรแกรมให้ Nao ถามหาการ์ดของภาพสัตว์ที่ต้องการและหยิบมาให้ถูกต้อง

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network