Featured

4D Cityscape จิ๊กซอว์ต่อแผนที่เมืองและอาคารผ่านกาลเวลาแบบ 4 มิติ

4D Cityscape เป็นจิ๊กซอว์ที่ออกแบบมาเพื่อการต่อพื้นที่เมืองสำคัญของโลก เช่นนิวยอร์ค ลอนดอน โดยนอกจากการต่อจิ๊กซอว์ที่สามารถเห็นอาคารและพื้นที่ได้ในแบบ 3 มิติแล้ว ยังสามารถต่อเมืองให้เป็นไปตามลำดับเวลาตามพัฒนาการของเมืองได้อีกด้วย

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network