Spells of Genesis การ์ดเกมดิจิทัลตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยี BlockchainSpells of Genesis เปิดตัวเป็นการ์ดเกมดิจิทัลเกมแรกที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นระบบที่จะไม่ใช้ตัวกลางในการส่งถ่ายข้อมูลหรือยืนยันตัวตน แต่จะอาศัยผู้ที่อยู่ในระบบดังกล่าวร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องในการยืนยันตัวตนและทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีใครเป็นเจ้าของ เพื่อให้สามารถส่งถ่ายข้อมูลต่าง ๆ ต่อไประหว่างผู้ใช้งานได้ และแต่ละคนจะมีสำเนาที่ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ ซึ่งระบบที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวที่รู้จักกันมากที่สุดคือ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินในโลกดิจิทัลที่โลกยอมรับในการใช้เพื่อการซื้อขายสิ่งต่าง ๆ มากที่สุดและสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของประเทศต่าง ๆ ได้นั่นเอง

Spells of Genesis ผลิตโดย Everdreamsoft โดยออกแบบการ์ดเกมที่อิงระบบการเล่นสไตล์อาเขตที่เล่นเร็ว ง่าย และจบเร็ว ผสมผสานกับระบบการแลกเปลี่ยนที่ใช้ระบบ Blockchain เข้ามาควบคุม ซึ่งผู้เล่นจะรับบทบาทเป็นผู้คุ้มครองแห่งเขตภูเขา Askian ที่จะต้องปกป้องผู้อยู่อาศัยและความมั่งคั่งที่มาจากคริสตัลและอัญมณีของเมืองจากเหล่าร้ายและสัตว์ประหลาดต่าง ๆ ด้วยการสร้างเด็คการ์ดที่แข็งแกร่งที่สุดเข้ามาต่อกรกับผู้ที่มารุกราน โดยในระบบจะมีการ์ดอยู่ 2 แบบ คือการ์ดที่ได้มาจากการเปลี่ยนหน่วยเงินทองภายในเกมให้เป็นการ์ด กับการ์ดที่มีการซื้อผ่านระบบ Blockchain ซึ่งจะมีคริสตัลล้อมรอบอยู่บนการ์ด

สำหรับระบบการแลกเปลี่ยนการ์ดภายในเกมจะใช้เทคโนโลยีจาก Counterparty ซึ่งเป็นระบบ Open-Source ที่เป็นบุคคลที่ 3 ที่เข้ามาควบคุมระบบการใช้งานจากการแปลงหน่วยเงิน Bitcoin ให้มาเป็นระบบที่บุคคลต่าง ๆ จะสามารถต่อยอดในการพัฒนาและใช้ในการควบคุมระบบได้ ซึ่งในเกมนี้การ์ดต่าง ๆ จะสามารถระบุได้ถึงชื่อ วันที่ผลิตออกมา และสามารถแลกเปลี่ยน ส่งต่อ หรือซื้อขายได้อย่างอิสระ และจะมีการ์ดดังกล่าวเพียงใบเดียวจริง ๆ ที่มีข้อมูลอยู่บนโทเค็นที่สามารถตรวจสอบได้ และมีระบบหน่วยเงิน Bitcrystal (BCY) ที่จะมีอยู่ทั้งหมด 100 ล้านหน่วยในโลกของเกมสำหรับใช้ซื้อขายภายในเกม และจะมีระบบเงินหมุนเวียนสำหรับผู้เล่นจริงจำนวน 70 ล้านหน่วย ส่วนอีก 30 ล้านหน่วยจะเป็นของผู้พัฒนา และเงิน Bitcrystal สามารถเปลี่ยนหน่วยเงินให้กลายเป็น Bitcoin (BTC) และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสกุลใด ๆ ของโลกผ่านการแลก Bitcoin ในอีกทอดหนึ่ง โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเริ่มต้นที่ 15,000 BCY ต่อ 1 BTC และจะมีค่าเพิ่มขึ้นทุก ๆ 5 วัน รวมถึงมีระบบการทำลายเงิน BCY ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ หรือไม่มีกุญแจเฉพาะออกจากระบบ นอกจากนี้ยังมีแอพ The Book of Orbs ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการ์ดที่ตนเองมีอยู่เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายการ์ดอีกด้วย

การ์ดเกมดิจิทัล Spell of Genesis มีกำหนดปล่อยให้ผู้เล่นทั่วโลกได้เล่นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2017 ทั้งบน PC, Mac, iOS และ Android

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network