กลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Aether RevoltWizards of the Coast เปิดตัวกลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Aether Revolt ซึ่งเป็นการ์ดในชุดที่ 2 ของบล๊อค Kaladesh โดยจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2017

Revolt – ความสามารถที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่งที่อยู่ในสนาม (Permanent) นั้นออกไปจากสนามในตานั้น ๆ โดยจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแตกต่างกันตามที่การ์ดใบนั้น ๆ จะระบุไว้

Energy – พลังงานที่ปรากฎครั้งแรกในชุด Kaladesh นั้นยังคงอยู่ในชุด Aether Revolt ซึ่งผู้เล่นจะต้องสะสมพลังงานเพื่อการใช้งานพลังงานให้เกิดผลลัพธ์ต่าง ๆ ตามที่การ์ดระบุเอาไว้

Improvise – เป็นความสามารถใหม่ที่จะสามารถลดค่าร่ายของการ์ดโดยการ Tap Artifact โดยจะลดมานาลง 1 มานาต่อการแท๊ป Artifact ของตนเอง 1 ใบ

Vehicle – ยานพาหนะที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเล่นของบล๊อคดังกล่าวยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเลือก Tap Creature ให้ครบตามจำนวนพลังที่ระบุไว้ การ์ด Artifact ปกติ จะกลายเป็น Artifact Creature จนกว่าจะจบตาข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network