การ์ดเกม Magic the Gathering เปลี่ยนชุดใช้เล่น Standard ปีละครั้งอีกครั้งWizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering ประกาศการย้อนกลับมาเปลี่ยนชุดการ์ดที่ใช้ในการเล่นและแข่งขันรูปแบบ Standard จากแต่เดิมที่จะปรับเปลี่ยนปีละ 2 ครั้ง กลับมาใช้การปรับเปลี่ยนเป็นปีละครั้งอีกครั้งเหมือนก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2014 เพราะเนื่องจากการร้องเรียนของผู้เล่นที่ตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทัน และก่อให้เกิดกำแพงของการเล่นและทำเข้าใจการแข่งขันในรูปแบบ Standard ต่อผู้เล่นหน้าใหม่และผู้เล่นที่ต้องการเล่นแบบผ่อนคลาย โดยมีผลในการปรับเปลี่ยนทันทีนับตั้งแต่วันนี้ นับจากชุด Kaladesh เป็นต้นไป และเมื่อชุด Amonket ถูกวางจำหน่ายในปี 2017 การแข่งขันในรูปแบบ Standard จะประกอบด้วยชุดต่าง ๆ จากบล๊อค Battle for Zendikar, Shadows over Innistrad, Kaladesh และ Amonkhet และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนครั้งต่อไป บล๊อค Battle for Zendikar และ Shadows over Innistrad จะถูกนำออกจากรูปแบบ Standard ไปพร้อมกัน และ Kaladesh จะถูกนำออกจาก Standard ไปเมื่อมีการวางจำหน่ายชุดใหญ่ชุดที่ 2 ของปี ค.ศ. 2018

img_3486ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network