กลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด KaladeshWizards of the Coast เปิดเผยกลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ในชุด Kaladesh ซึ่งผสมผสานระหว่างเครื่องจักรกลไกและชีวภาพ และมีแนวทางการทำการ์ดที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องในบล๊อคนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะมีการจัด Pre-Release ในวันที 24-25 กันยายนนี้

image

Create – เป็นคำสั่งใหม่ที่ระบุไว้บนการ์ดในการสร้าง แต่เป็นการย่อคำจากการสั่งวาง Token ลงในสนามที่มีแต่เดิมโดยไม่มีกฎใด ๆ เปลี่ยนแปลง และมีความชัดเจนในการระบุคำสั่งบนการ์ดมากกว่า

image

Vehicles – ยานพาหนะเป็นสิ่งของแบบใหม่ที่ปรากฎในการ์ดเกม Magic the Gathering ซึ่งตัวมันเองจะไม่สามารถโจมตีได้ด้วยตัวเอง เปรียบเสมือนกับยานพาหนะที่ยังไม่มีคนขับ จนกว่าจะใช้ความสามารถ Crew โดยจะต้องแทป Creature ตามจำนวนที่ระบุไว้ และจะกลายสถานะเป็น Artifact Creature โดยใช้ได้แม้กระทั่ง Creature ที่พึ่งลงมา และยังสามารถใช้การ์ด Vehicle ที่ขับเคลื่อนอยู่แทปบังคับยานพาหนะอีกลำหนึ่งด้วย

image image

นอกจากจะใช้ Creature ขับเคลื่อนตามปกติแล้ว ยังมีการ์ด Pilot Creature ที่หากควบคุมยานต่าง ๆ แล้วจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมให้กับยานพาหนะ แม้กระทั่งภายหลัง Pilot จะถูกเอาออกจากสนามด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ตาม และแม้ยานจะระเบิด ก็จะไม่มีผลกระทบกับตัว Creature ที่ขับด้วย เช่นเดียวกับการโจมตีที่ Creature ที่กลายเป็น Crew ก็จะไม่มีผลกับการ์ดยานพาหนะ นอกจากนี้ยังมีเวทย์ที่บังคับให้ยานพาหนะทำงานเองได้อีกด้วย แต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีการขับเคลื่อนจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็จะไม่มีพลังทั้งพลังโจมตีและป้องกันในตัวเอง

image

Energy – กลับมาอีกครั้งสำหรับการสะสมพลังงานเพื่อใช้ในการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยการ์ดแต่ละใบจะให้พลังงานเพื่อใช้สะสมและนำไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้บนการ์ด โดยพลังงานที่สะสมไว้จะยังคงอยู่แม้ Creature ที่สร้างพลังงานจะออกจากสนามไปแล้ว

image

Fabricate – เป็นความสามารถที่เลือกได้ของ Creature เมื่อปรากฎตัวบนสนามว่าจะกระทำสิ่งใด โดยที่คู่ต่อสู้ยังสามารถขัดขวางไม่ให้เกิดการกระทำนั้น ๆ ได้ก่อนที่จะเลือกว่า Creature ตัวนั้นจะทำสิ่งใดข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network