กลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Eldritch MoonWizards of the Coast เปิดเผยกลไกการเล่นการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Eldritch Moon ซึ่งจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป โดยมีกลไกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

[The CardZ Shop] สั่งซื้อการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Eldritch Moon ทั้งชุดเริ่มเล่นและซองการ์ดเสริมได้ทาง www.thecardz.com/shop สั่งได้ทันที พร้อมส่งทั่วไทย

image image image

Meld – กลไกการรวมการ์ด 2 ใบให้เป็นใบเดียว เมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฎบนการ์ดนั้นครบถ้วนจะเกิดการพลิกการ์ดและรวมตัวให้เป็นการ์ดใบเดียว และสามารถเล่นได้เฉกเช่นการ์ดธรรมดาเดี่ยว ๆ ทั่วไป และเมื่อการ์ดมีการพิมพ์ทั้ง 2 ด้าน จะต้องมีการปฎิบัติในการใช้ในการเล่นเช่นเดียวกับการ์ด 2 หน้าที่ออกมาก่อนหน้านี้ และจะต้องใช้การ์ดจริงนำมาเล่นเท่านั้น โดยการ์ด Meld ที่จะใช้ได้นั้น ผู้เล่นจะต้องเป็นเจ้าของการ์ดและควบคุมการ์ดใบนั้น ๆ ด้วย

image

Emerge – เป็นการนำการ์ดลงสนามโดยการลดค่าร่ายตามที่กำหนดไว้ในการ์ด และลดเพิ่มเติมด้วยการสังเวยการ์ดครีเอเจอร์ใบอื่น โดยลดตามค่าร่ายของการ์ดใบนั้น ๆ เช่น หากร่ายการ์ด Wretched Gryff ปรกติจะต้องใช้ค่าร่าย 7 แต่หากใช้ความสามารถ Emerge จะลดค่าร่ายเหลือ 5U และหากนำการ์ดที่มีค่าร่าย 2W มาสังเวย การ์ดใบนี้จะใช้ค่าร่ายในการลงมาเพียง 2U เท่านั้น

image

Escalate – คือการจ่ายค่าร่ายเพิ่มเพื่อการใช้ตัวเลือกความสามารถเพิ่มเติม นอกเหนือจากการร่ายตามค่าร่ายของการ์ดที่ระบุไว้ตอนแรก เพิ่มขอบเขตที่เคยสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยการ์ดบางใบอาจมีความสามารถ 2-3 ตัวเลือก และเราจะสามารถเลือกใช้ได้ทั้งหมดในคราวเดียว เพียงจ่ายค่าร่ายเพิ่มตามที่ระบุไว้

image image

Double-Faced Card – การ์ดสองหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเงื่อนไขบนการ์ดตรงนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกับชุด Shadows Over Innistrad

image

Madness – เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งในชุดนี้ โดยหากจ่ายค่า Madness แล้ว จะเปลี่ยนแปลงการบังคับการ์ดจากที่เมื่อเลือกทิ้งการ์ดจากการใช้งานหรือทิ้งการ์ดแล้ว จะกลับกลายเป็นการร่ายกลับมาใช้งานจากโซนการ์ดที่ถูกขับออก หรือหากไม่ร่าย การ์ดใบนั้นจะย้ายไปสู่ในกองสุสานแทน

image

Delirium – เป็นความสามารถที่กลับมาจากชุด Shadows over Innistrad ที่จะมีความสามารถเพิ่มเติมเมื่อการ์ดตั้งแต่ 4 ประเภทขึ้นไปตกไปในสุสาน

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network