100 หน้ามันน้อยไป The Dice Lab เปิดตัวลูกเต๋า 120 หน้า



The Dice Lab วางจำหน่ายลูกเต๋าใหม่ล่าสุดที่มีหน้าบนลูกเต๋า 120 หน้า ซึ่งใช้ทรง Disdyakis Triacontahedron โดยใช้เวลาร่วม 2 เดือนในการออกแบบลูกเต๋าให้มีความสมดุลและมีค่าเฉลี่ยของแต้มบนหน้าลูกเต๋ากระจายเท่าเทียมกันจากหน้าตัดแนวระนาบ โดยลูกเต๋าลูกนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซ็นติเมตร และหนัก 95 กรัม โดยสามารถนำลูกเต๋าดังกล่าวมาใช้เล่นเกมได้อย่างหลากหลาย จำหน่ายในราคาลูกละ 12 ดอลล่าร์สหรัฐ และยกชุด 5 สีในราคาชุดละ 50 ดอลล่าร์สหรัฐ

120 sided dice

ที่มา : The Dice Lab



ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply




Browse by Trading Card

The CardZ Social Network