เปิดแล้วเปิดอีก Magic the Gathering เปลี่ยนชื่อชุดการ์ด Conspiracy ชุด 2 เป็น The Empty ThroneWizards of the Coast ผู้ผลิตการ์ดเกม Magic the Gathering ประกาศต่อเนื่องโดยเปลี่ยนชื่อชุดการ์ด Conspiracy การ์ดที่เหมาะสำหรับการนำไปดราฟท์ 8 คนหรือเล่นแบบ Free-for-all จำนวน 3-5 คน ชุดที่ 2 เป็น Conspiracy : The Empty Throne โดยลดชุดการ์ดลงเหลือ 220 ใบ แต่ยังคงวันวางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 2016 โดยวางจำหน่ายในราคาซองละ 3.99 ดอลล่าร์สหรัฐ

image

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2383 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network