รถไฟฟ้า MRT แจ้งเปลี่ยนบัตรเติมเงินแบบใหม่ฟรี ถึง 30 มิถุนายน 2559บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ประกาศแจ้งสำหรับผู้ถือบัตรเติมเงินรูปแบบเก่าทุกประเภทให้เปลี่ยนเป็นบัตรโดยสารรูปแบบใหม่ฟรี ยกเว้นค่าออกบัตรใหม่และโอนค่ามัดจำบัตรและมูลค่าเงินในบัตรที่มีอยู่ให้ทันที โดยสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี

ทั้งนี้ บัตรโดยสารแบบเติมเงินรูปแบบเก่าจะสามารถใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เท่านั้น

MRT Ticket cardข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network