บัตร “แมงมุม” ชนะโครงการประกวดชื่อและสัญลักษณ์ตั๋วร่วม Thai Common Ticketสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) ประกาศผลการออกแบบชื่อและสัญลักษณ์ในโครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ของโครงการระบบตั๋วร่วม Thai Common Ticket โดยผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาววรรธิชา อเนกสิทธิสิน รับเงินรางวัล 100,000 บาท ซึ่งใช้ชื่อผลงานว่า “แมงมุม” ซึ่งผู้ออกแบบมีความคิดในการเปรียบเทียบการขนส่งว่าเหมือนการปล่อยใยแมงมุมที่ทำให้สามารถไปที่ใดก็ได้ เหมือนตั๋วร่วมที่สามารถเชื่อมต่อทุกการเดินทางด้วยบัตรใบเดียว โดยตัวสัญลักษณ์เป็นรูปตัว M โดยใช้สัญลักษณ์เป็นขาแมงมุมผูกรวมกัน เป็นเหมือนการรวมการเดินทางทุกเส้นทางเข้าด้วยกัน

Mangmoom Thai Common Ticket Card

โครงการระบบตั๋วร่วม Thai Common Ticket เป็นการรวมตั๋วเดินทางของการคนมาคมสาธารณะทุกระบบรวมไว้ในบัตรเดียว ไม่ว่าจะเป็นตั๋วรถไฟฟ้า BTS, MRT, Airport Rail Link ระบบทางด่วน ระบบรถเมล์และรถโดยสารระหว่างเมือง, ระบบขนส่งทางน้ำ, รถตู้, รถแท๊กซี่ นอกจากนี้จะนำไปใช้ในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ภายในบัตรเดียวอีกด้วย โดยคาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้จริงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่มา : Facebook : Thai Common Ticketข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network