การ์ดเกมโยไค วอทช์ ภาคภาษาไทย วางจำหน่าย 22 กันยายนนี้Kidz & Kitz ประกาศการวางจำหน่ายการ์ดเกมโยไค วอทช์ ภาคภาษาไทย ลิขสิทธิ์แท้จาก Bandai จากประเทศญี่ปุ่น โดยจะเริ่มต้นวางจำหน่ายจากชุดเริ่มเล่นจำนวน 3 แบบในรหัส SP-01-1 2 และ 3 1 กล่องบรรจุการ์ดพร้อมเล่นจำนวน 15 ใบ โดยไม่ซ้ำกันทั้ง 3 แบบในราคาชุดละ 49 บาทโดยจะเริ่มวางจำหน่ายทั้งร้านการ์ดและ 7-Eleven ในวันที่ 22 กันยายนนี้เป็นต้นไป

[อ่าน] วิธีการเล่นการ์ดเกม โยไค วอทช์

youkai-watch-tcg-thai-sr01ภาพ : Thai Yo-kai Watch Fanpage

 ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network